Thủ tục cần chuẩn bị đối với việc cho thuê và đăng kí kinh doanh văn phòng Officetel/Shophouse.


Thường bên thuê là Doanh Nghiệp thì phải ra phòng công chứng để chứng thực Hợp Đồng Thuê (mục đích là để bên thuê xin giấy phép kinh doanh). Giá thuê để công chứng tuỳ hai bên thoả thuận. Những điều kiện cần và đủ như sau: Bên cho thuê: (đối với căn shophouse/officetel chưa cấp sổ hồng) HĐMB: photo 02 bản 1 bản Bên thuê cầm và 01 bản bên Phòng công chứng cần. Khi lên phòng công chứng mang theo bản gốc để bên công chứng đối chiếu. 01 Biên bản bàn giao photo kèm bản gốc đối chiếu …


Trang 1 / 11